Budapesten született 1971-ben. Ismereteit számos egyéni stúdiumokon gyűjtötte, tudatosan építette pályáját. Művész tanárnője Halassyné Tóth Ibolya, majd Ék Erzsébet művészoktató kísérte figyelemmel fejlődését. 16 éve állítja ki műveit, évente három kiállítást szervez egyénileg. Szakadatlanul sok munkával ösztönösen festi érzelmeit, hangulatait, melyekhez realitásérzék párosul. A figurális szimbolikus képek tudatosan alakított témával bírnak, kirobbanó színek kavargóak és tiszta formaelvet mutatnak. Színekre építette munkáit, de hajlított vonalai és tomboló színkeverése csak önmagához hasonlítható. Más dimenzióban látásával igyekszik olyan festészeti technika birtokosa lenni, hogy a szűrnaturalizmus méltó utóda legyen. Vannak alapművei, titokzatos, gazdag egyéniség. Elvont alkotásai gondolatébresztők, az ártó energiákat kioltó jó energiák. Minden képéről sugároznak személyiségének fontos elemei: az életigenlés, az öröm, az öntörvényűség.
Tehetséges autonóm művész.

(Dr.Losonci Miklós, művészettörténész)